Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Årddå – vid trädgränsen / Harriet Nordlund

Årddå – vid trädgränsen / Harriet Nordlund

Forfatter:Artist:
Varenummer: ISBN 978 82 90625 82 0 Kategori: Stikkord:

ISBN 978 82 90625 82 0
152 siiddu    på svenska    NOK 195,-
© 2016 DAT

kr 195,00

Beskrivelse

ÅRDDÅ – vid trädgränsen av Harriet Nordlund

När berättelsen tar sin början är Ibbá fem år och bor med sin familj vid trädgränsen, årddå, i en liten by inom det lulesamiska området i Norrbotten. Här finns inga andra barn förutom storasyster Sunná, men hon går i skola och bor på internat i samhället, så Ibbá får söka sina lekkamrater bland de vuxna och bland djuren. Allra bäst tycker hon om de tre björnungarna som familjen tar hand om, vargarna är inte alls lika roliga att ha att göra med. Ibbá skapar sig också en parallellvärld, en fantasivärld där det är möjligt att uppkrupen på en ugglas rygg flyga mot stjärnorna och att bli vän med Álu från ganijfolket som bor i underjorden.

Men den bistra verkligheten hinner ifatt Ibbá. När hon fyller sju år är det dags också för henne att börja skolan och bo på internat. Nu får hon i smärta, vrede och uppror lära sig vad det innebär att vara same i det storsvenska samhället, att vara en andra klassens medborgare. Men Ibbá uthärdar och går stärkt genom svårigheterna, hon vilar tryggt på kärleken till sina föräldrar, Fågelmamman och Älgpappa, och farfar, Áddjá. De finns alltid där, orubbliga.

Harriet Nordlund berättar enkelt och okonstlat i korta kapitel också om det dagliga livet för en småbrukarfamilj i slutet på 50-talet. Vi får vara med när höet slås och skohöet samlas in och buntas, när ostarna röks, när kaffeosten gnisslar mellan tänderna, när kläderna tvättas vid kallkällan; vi får smyga med Ibbá och hennes pappa på tjäderjakt – Ibbá behöver ju tjäderns vingar för att kunna flyga!

Harriet Nordlunds fantasifulla och många gånger dramatiska barndomsskildring, som bygger på hennes egna erfarenheter, är en vacker kärleksförklaring till det samiska levnadssättet och till samernas självklara närhet till djurlivet och naturen.

Årddå – vid trädgränsen är en bok för alla åldrar; det är en bok som berör och som ställer viktiga frågor.

Boken är illustrerad av Kerstin Hjertén och Karin Tuolja har översatt boken till lulesamiska. På lulesamiska / julevusámegiellaj  Årddå / Harriet Nordlund

*  *  *

Giehto álgon la Ibbá vihtta jage ja årru sijdatjin julevusáme bájken årddårabdan. Danna älla ietjá máná gå Sunná, stuoroabbás, valla sån manná skåvlån ja årru internáhtan Jåhkåmåhken, ja Ibbá de viertti stuvssit rádnaj ållessjattugij ja juhtusij siegen. Buoremusát lijkku biernatjivgatjijda ma li sijá huvson, stálpetjivga gis älla åvvånis nåv suohttasa. Ibbá dahká aj lijggeväráldav, subtsasväráldav gånnå máhttá idjalåtte tjavelga nanna nástij vuosstij háledit, ja rádnastallat Álujn ganijálmmugis, mij årru ednama sinna.

Valla garra oallevuohta Ippáv jåkså. Gietjajagágin la sunji aj muddo skåvllåj álgget ja internáhttaj årrut. De dal hähttu báktjasij, moare ja vuosstehágo baktu gávnnat gåk la láttij sebrudagán sábmen viessot, vuollegap viesádin. Valla Ibbá gierddá ja vájvij tjadá nannu, gieresvuohta äjgádijda Låddeäddnáj ja Sarvvaáhttjáj, ja Áddjáj ja Ánndarissaj suv jasskat. Sij li agev danna, nannusa.

Harriet Nordlund åni subttsasij álkket ja njuolgga tsuojgot stuodaårroj bäjvvásasj viessomav 50-lågo maŋŋegietjen. Oadtjop tjuovvot gå sláddjiji ja suojnniji, gå vuostájt suovastuhtti, gå káffavuosstá bánij gaskan gitjárt, gå ájagátten biktasijt bassi, ja Ippájn ja suv áhtjijn tjuktjebivdedijn njáhkat. Ibbá vuojn dárbaj tjuvtje såjijt háledittjat!

Harriet Nordlunda sjuggelis ja moatte bále alvos mánnávuohtasubtsas, mij la ietjas diedoj milta, tjáppagit tjielggi gieresvuodav sámij viessomvuohkáj, ja sámij lahkavuohtaj juhtusij ja luondo hárráj.

Årddå l girjje gájkka álldarijda; girjje mij duohtat ja ájnas gatjálvisájt båktå.

Karin Tuolja l jårggålam julevusámegiellaj ja Kerstin Hjertén la gåvåjt sárggum.

*  *  *

Ibbá, soon seven years old, lives by the tree line. Her only friends are her sister, her grandfather and the old man Ánndaris, and her parents. The village she is from, just north of the Arctic Circle, is surrounded by wild animals such as the four bear cubs a hunter once brought home for them to care of or the wolves cubs whose mother was accidentally shot as well as the many reindeers. The animals are her friends as well as her pets. Since the family is self-sufficient everyone has to work, and every person contribution is important.

One day Ibbá has to leave her surroundings and go to a boarding school. It is in stark contrast to her life in the village with strict rules, different culture and language. It was forbidden to communicate in her native language Sami and only Swedish was allowed to be spoken or written. The book follows Ibbá through her struggles to adapt in this new setting, being away from for home.

The author Harriet Nordlund takes us through the daily life of a Sami family in a rural setting, north Sweden, fully dependent on what nature has to provide. The story lets the reader follow the work with harvesting the hay in the summer, picking berries for the winter, smoking cheese, washing clothes in the spring and hunting in the forest for wings to equip Ibbá with.

Årddå is both a book for both the old as well as the young and askes us several important questions.

Harriet Nordlund is and actress, director, screen and script writer. She combines her imagination with her own experience from growing up in rural settlements in a beautiful love declaration of the Sami culture and the ever-present essence of animals and nature.
The illustrations are by Kerstin Hjerten Grape.

På lulesamiska / julevusámegiellaj  Årddå / Harriet Nordlund

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,498 kg

Relaterte produkter