Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Jámán oanehis bottu – Jag dör en kort stund / Stina Inga

Jámán oanehis bottu – Jag dör en kort stund / Stina Inga

Forfatter:Artist:
Varenummer: ISBN 978 82 90625 83 7 Kategori: Stikkord:

ISBN 978 82 90625 83 7
80 siiddu/sidor, sáme- ja ruoŧagillii seamme girjjis / på nordsamiska och svenska i samma bok.

NOK (110) 95, SEK 110
© 2016 DAT

kr 95,00

Beskrivelse

 

Stina Inga, riegádan 1974, orru ja bargá Gironis. Son lea nuorravuođa rájis čállán ja lea ieš oahpahallan čállit sámegiela. Su vuosttaš diktagirjji, Ferten eallima joksat man DAT almmuhii 1995, oaččui olu rámi ja fuomášumi. Maŋit girji Skilli čoavdagat čoavjji dievva man son ieš almmuhii 2009, lei sihke sáme- ja ruoŧagillii. 20 jagi maŋŋil vuosttaš girjji mii leat hui ilus ja rámis almmuhit su ođđa girjji, Jámán oanehis bottu, mii maid lea sáme- ja ruoŧagillii.

Girji lea muitalus diktahámis gos nissonolmmoš čállá iežas stuorra ráhkisvuođas mii rievdá bahča beahttašupmin, garra ballun ja jápmin jurdagiidda. Loahpas suhttu ja vašši jorrá nanusmuvvamii ja ođđa eallinmoktan.

Hálidan dovdat biekka fas
gaikut vuovttaid
biktasiid
Spihččet muođuid

Hálidan fas čuožžut
boršu johkagáttis

Dát dáhpáhusat govviduvvojit earenoamáš fámuin ja dovdduin ja lea veadjemeahttun várjalit iežas dáid bákčasiid vuostá maid divttaid ”mon” vásiha go guorrá bálgá Eallimii. Su áhku jápmima maŋŋil son mearrida čuožžilit ja iige vuollánit, ja nu gártá áhku jápmin su eallima nannet.
Ođđa diktačoakkáldagain Stina duođašta iežas saji sámi diktačálliid gaskkas.

Mus ledje silbbat gieđaid gaskkas
dien ija go balvvat
čihke dáhpáhusaid
Dalle go beaivi jávkkihii

Mus ledje silbbat gieđaid gaskkas
gokčen geđggiid johkagáttis
Čihken
dáhpáhusaid

Mon dat ledjen
Ja mon čihken
visot

Stina Inga är född 1974, bor och arbetar i Kiruna. Hon har skrivit sen ungdomsåren och har på egen hand lärt sig det nordsamiska skriftspråket. Hon debuterade 1995 på förlaget DAT med diktsamlingen Ferten eallima joksat (Jag måste hinna i kapp livet/ej översatt till svenska), en bok om ung förälskelse och svek. Boken fick bra respons och många fina lovord.
2009 gav Stina Marsja, som hon då hette, ut boken Skilli čoavdagat čoavjji dievva – Med magen full av skramlande nycklar på eget förlag. Boken har parallelltext på nordsamiska och svenska. Så är också fallet med Stina Ingas nya bok som DAT nu har glädjen att publicera: Jámán oanehis bottu – Jag dör en kort stund.

Boken är en långdikt där en kvinna skildrar sitt livs stora kärlek som efter hand förvandlas till bitter besvikelse, panisk rädsla och dödslängtan. Till slut växer vreden och hatet fram och leder till läkning och ny livsglädje:

Jag vill känna vinden slita
i håret,
i kläderna
Jag vill stå i ett virvlande vatten

Processen gestaltas med säregen styrka och närvaro, det är omöjligt att inte beröras av diktarjagets smärtfyllda väg tillbaka till Livet. I läkningsprocessen har sorgen över hennes älskade mommos död en avgörande betydelse. Döden blir, paradoxalt nog, livgivare.
Med sin nya diktsamling framstår Stina Inga alltmer som en av de mest angelägna samiska poeterna.

Jag hade silver i händerna
den där natten
när molnen dolde händelserna,
när solen försvann

Det var jag
som hade silver i mina händer
och täckte stenarna vid stranden
Gömde det som hade hänt

Det var jag
som täckte
allt

Stina Inga lea maid almmuhan dáid diktačoakkáldagaid / utgivna diktsamlingar:

dego Stálu lávžegihput, DAT 2020

Ferten eallima joksat, DAT 1995.

Skilli čoavdagat čoavjji dievva/Med magen full av skramlande nycklar, Författarens Bokmaskin 2009.

 

Mielde antologiijan / Medverkat i antologier:
Beyond the Wolf Line. An Anthology of Sami Poetry, Making Waves 1996; Göra upp eld, Glesbygdsverket 1996; Juoga mii geasuha. Sámi girječálliid searvvi antologiija, Davvi Girji 2001; Taste of Paper. Anthology of Texts from the Young Writers Meeting in Visby 2002, Östersjöns författar- och översättarcentrum 2002; Nio, Black Island Books 2002.
Almmuhan divttaid áigečállagiin / Publicerat dikter i olika tidskrifter, ea.ea/bl. a.: Lyrikvännen nr 1/2000 ja Islándda/och isländska Andblær, 2000, Timarit um listir, 10. hefti, Höfundar.

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,108 kg