Kylmä kumppani / Rose-Marie Huuva

Varenummer: ISBN 978 82 90625 68 4 Kategori: Stikkord:

ISBN 978 82 90625 68 4
suomeksi / suomagillii / på finsk, 120 siiddu/sider, NOK 95,-
© 2012 DAT, Puntsi

Beskrivelse

Beskrivelse

Rose-Marie vuosttaš diktagirji Galbma rádná suomagillii. Kaija Anttonen lea jorgalan dan suomagillii.

Čálli poehtalaččat gieđahallá vuođđoáššiid eallimis go dávda áitá eallindoaivaga. Eallin muhtinládje bisána ja vissismeahttunvuohta mo loahpalaččat geavvá, ballu, fámohisvuohta dávdda ektui gardá. Muhto divttain lea maiddái illu ja vuollegašvuohta eallimii go jurdagat mannet dálážis vássán áigái ja lagamuččaide. Dás leat siskkimus jurdagat man birra eat dábálaččat ságas ja dát boktet ja hástalit lohkki searvat jurddašeapmái dasa mo mii eallit juohke beaivvi dego eallin livččii agálaš.

Rose-Marie lea dáiddačeahppi, riegádan Rensjönas Gironis, ja lea hárjánan dovdduid dahkat dáidan ja dál bordá sániid deaivilis diktagovvan.

______________________________

Dette er Rose-Maries første diktsamling Galbma rádná oversatt til finsk av Kaija Anttonen

Med poesi tar hun opp eksistensielle spørsmål når sykdom truer, usikkerheten om hvordan det vil gå, frykt og maktløshet ovenfor sykdommen og når kroppen blir en gjenstand for behandling. Samtidig finnes en glede og ydmykhet over livet og en sterk vilje til å leve og det får tankene til å fly mellom fortid og nutid med minnesbilder og stolthet over arvet fra generasjoner.
Rose-Marie er etablert kunstner, født i Rensjön Kiruna kommune. Som kunstner med erfaring i å visualisere overfører hun nå tankene til sterke poetiske bilder.

Diŋgonskovvi / Bestillingsskjema / Order

  • Girjji / cd namma - Bok / cd tittel - Book / cd title + lohku / antall / quantity:

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.290 kg