Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sener / Inger-Mari Aikio, dikt & Josef Timar, foto

Sener / Inger-Mari Aikio, dikt & Josef Timar, foto

Forfatter:Artist:
Varenummer: ISBN 978 82 90625 70 7 Kategori: Stikkord:

Sener
ISBN 978 82 90625 70 7
111 sider, i norsk oversettelse
NOK 120,-  (ovdal/tidligere 195,-)
© 2013 DAT

kr 120,00

Beskrivelse

I boka Sener møtes to kunstnere som skaper en ny enhet ved å forene ord og bilde. Fotografier og dikt flettes sammen samtidig som de beholder sin individuelle originalitet. Denne enheten minner om en legering der delene kan skilles, og som på grunn av kombinasjonen ikke bare får en ny form, men enda viktigere, en ny egenskap.

Opprinnelsen til boken er at den ungarske fotografen Josef Timar spurte Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) om hun ville skrive dikt til hans fotografier. “Det var lett å si ja da jeg i hans bilder så nesten ferdige dikt” sier IMA. Resultatet ble den første boken på samisk med ekfrasisk poesi, dvs. at diktene er skrevet til eller ut fra bilder.

Denne boken er et samarbeidsprosjekt mellom DAT og Josef Timar, og er den andre utgivelsen i Camera Poetica serien. Diktene er opprinnelig skrevet på samisk og har tidligere blitt utgitt på finsk, ungarsk, engelsk og tysk – noe som umiddelbart gjør boka til et spennende internasjonalt prosjekt.

Josef Timar er født i Budapest, Ungarn, og har publisert bilder og tekst i forskjellige bøker og internasjonale tidsskrifter. Hans bilder er blitt vist på ulike utstillinger.
Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) er født i Utsjok i Sameland på finsk side. Hun arbeider med film og radio i tillegg til å være forfatter. Hun har tidligere utgitt fem bøker, fire diktsamlinger og en barnebok.

Sener er oversatt til norsk av Harald Gaski og Siri K. Gaski. Harald Gaski, født i Sieiddá i Tana, er førsteamanuensis i samisk litteraturvitenskap ved Universitet i Tromsø. Han er forfatter, redaktør og oversetter. Siri K. Gaski går på forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. Hun er blogger og debattør, har utgitt artikler i ulike tidsskrift og har oversatt tekster mellom samisk og andre språk.

Senene i den gamles hånd
de siste strålene
av livets sol

– – –

Jeg
nettopp jeg
bare jeg selv

Er veldig viktig
så viktig
så veldig veldig viktig

Til slutt
en ensom stein

– – –

Noen mennesker
ønsker en på besøk
fordi de har med
fine gaver

Noen mennesker
er selv gaver

______________________________

The book Sener is an amalgamation of the work of two artists with a striking affinity for each other’s work. Photography and poetry is combined in such a way that images and poems form faithful pairs without sacrificing their independence or originality. This unity of image and poem resembles an alloy, the components of which can be separated; yet it is precisely through their combination that they exhibit not only a new form but, more importantly, a new quality.
The idea of the book was initiated by the Hungarian photographer Josef Timar who got in touch with Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) asking her to write poems to match photographs he had taken. “I saw almost fully formed poems in his images, and gladly agreed to work with him” says IMA. The outcome was the first book ever in Saami with ekphrastic poems, that is, poems written to or inspired by pictures.

The book which is a co-operation between DAT and Josef Timar is the second volume in the series Camera Poetica. The poems are originally written in Sami and have been published in Finnish, Hungarian, English and German renditions, thus ensuring the book will be available for a wide audience.
Josef Timar, born in Budapest, Hungary, has regularly published both image and text in books and international magazines. From time to time, he organizes exhibitions of his photographic works.
Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) was born in Utsjoki, Finnish Lapland. She is a filmmaker, radio editor and a poet who has published five lyrical collections in Saami which have been translated into Finnish, Norwegian, Swedish and English.
Sener is translated into Norwegian by Harald Gaski and Siri K. Gaski. Harald Gaski, born in Seida in Tana, is a literary scholar at The University of Tromsø in addition to being a writer, editor and translator. Siri K. Gaski is studying creative writing at The University of Tromsø besides being an active blogger. She has published articles in several journals and is a translator between Sami and other languages.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,616 kg

Relaterte produkter