Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

The Earth, My Mother / Nils-Aslak Valkeapää

The Earth, My Mother / Nils-Aslak Valkeapää

Forfatter:Artist:
Varenummer: ISBN 978 82 90625 88 2 Kategori: Stikkord:

ISBN 9788290625882
Translated into English by / Gjendiktet til engelsk av / Jorgaluvvon eŋgelasgillii: Harald Gaski, Lars Nordström, Ralph Salisbury

336 pages/sider, poems/dikt, 220 color and black-and-white photographs/farge og sort-hvite fotografier, 20 paitings/malerier
© 2017 DAT, NOK 350,-

kr 350,00

Beskrivelse

The Earth, My Mother has at long last joined The Sun, My Father.

The Earth, My Mother, originally published as Eanni, eannážan in 2001, became Nils-Aslak Valkeapää’s (1943-2001) final book.

Harald Gaski, Lars Nordström and Ralph Salisbury have once more translated one of the author’s major literary works into English.

In The Earth book the Sami perspective has been expanded to embrace indigenous people around the world. The Sami stood in the center of The Sun, My Father, while the speaker in The Earth, My Mother travels far and wide to visit jungles and deserts and their indigenous peoples. It is always clear that the speaker comes as a guest, and he does not pretend to be like them even though he registers kindred values and ways of life. The Sun, My Father (1997), originally published as Beaivi áhčážan (1988), won the Nordic Council’s Literature Prize in 1991.

The book combines poetry, original art work as well as color and black-and-white photographs – a composition technique that reflects Nils-Aslak Valkeapää´s unique creative aesthetic. In this book the indigenous peoples’ voices are expressed through poetry and imagery. The contrasts between insight and primitiveness in the traditional western sense of these words are transformed into a message about humanity’s relationship to the earth – something which we all depend on for our existence. As part of this there is also a cosmic and religious dimension of indigenous peoples’ faith and gratitude for everything that makes life beautiful and good.

The images are, in addition to the author’s personal photographs and paintings, collected from various archives and photographers.

nature has its own spirit

it speaks its own language

I hear it

I listen

I commune with my brothers my sisters
with the grass the plants the animals
the rocks

Jorda, min mor, 2006 (org. Eanni, eannážan, 2001 – var den siste boka av Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) som ble publisert mens han levde. Den er nå gjendiktet til engelsk av Harald Gaski, Lars Nordström og Ralph Salisbury, The Earth, My Mother.

Jorda, min mor ble make til Solen, min far boken (Beaivi, áhčážan, 1988, Aurinko, isäni, 1992, The Sun, My Father, 1997). I The Earth, My Mother utvides perspektivet fra det samiske til også å omfatte andre urfolk på jorda. Samene stod i sentrum i Solen, min far, mens i The Earth, My Mother (Jorda, min mor) drar jeg-personen på besøk til andre urfolk både i jungel og ørken. Hele tiden er det likevel klart at jeg-et er en gjest, han prøver ikke å være som dem, men han registrerer likheter i verdier og levesett.

Boka er bygd opp av dikt, malerier og fotografier i farger og sort-hvitt, som i sum manifesterer Nils-Aslak Valkeapääs særskilte kunstform. I boka kommer naturfolkenes stemme til uttrykk i dikt og bilder. Kontrastene mellom opplysthet og primitivitet i tradisjonell vestlig forståelse blir et budskap om menneskets relasjon til Jorda, som den vi alle er avhengige av. Inn i dette kommer en kosmisk og religiøs dimensjon av naturfolkenes tro og takknemlighet over det vakre og gode i livet.

Bildene er, i tillegg til forfatterens egne fotografier og malerier, samlet fra ulike arkiv og fotografer.

* * *

Áillohačča (1943-2001) maŋemus girjji Eanni eannážan (sámegillii 2001) leat Harald Gaski, Lars Nordström ja Ralph Salisbury dál jorgalan eŋgelasgillii The Earth, My Mother.

Eanni, eannážan lea Beaivi, áhčážan girji (1988) bealálaš. Eanni, eannážan girjjis Áillohaš salasta olles máilmmi ja doalvu min maiddái eará guovlluide ja álbmogiid lusa maid ”eanan, eanni eannážan, vuohttu, vuhtoda salastis”.

Girjjis leat divttat, ivdne- ja čáhppes-vilges govat ja molemat. Visot dát dáidda biddjon oktii duođašta Áillohačča earenoamáš bargovuogi ja addá viidát ollisvuođa mas eatnamat, šattut, eallit ja olbmot čudjet oktii.

Áillohačča iežas govaid ja molemiid lassin, son luoikkahii govaid vuorkkáin ja eará govvejeddjiin.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1,36 kg