Váimmu ivnnit / Inga Juuso

Váimmu ivnnit / Inga Juuso

Forfatter:Artist:

Váimmu ivnnit (Patterns of the Heart)

DATCD-43   © DAT  2008

170 NOK

kr 150,00

Beskrivelse

Iŋgá Juuso lea okta dovdoseamos sámi artisttain otne. Son lea leamaš mielde moanat CD buvttademiin maŋimuš jagiid, ja son lea Sámis hui dovddus juoigi ja neavttár ja ovddeš journalista. Iŋgá lea bajásšaddan Alta-Guovdageainnu guovllus, ja son dovdá ja hálddaša guovllu klassihkalaš juoiganmálle. Son lea ovttas bargan máilmmi musihkkariiguin, ja su artistamátkkis leamaš olu rájiid rasttildeaddji musihkka­gávnnadeamit. Nugo Iŋgá iešge dadjá: ”Luohtái šaddet ođđa hámit go gávnnada eará musihkkariiguin, singuin ovttasbargá ja iskkada musihkkasurggiid.”

Váimmu ivnnit lea árbevirolaš luođi ja dán áigásaš máilmmimusihka deaivvadeapmi. Improvisašuvnnat ja rabas hámit leat leamaš guovddáš oasit dán CD čuojaheamis. Iŋgá ja Patrick Shaw Iversen leaba olu jagiid ovttas bargan, ja oassi CDs lea dan ovttasbarggu boađus. Roger Ludvigsen, beakkálmas sámi musihkkabirrasis, lea maiddá dehálaš bealli CD buvttadeamis.

______________________________

Inga Juuso er en av de mest fremstående samiske artister idag. Hun har vokst opp med, og lært seg, den klassiske joiken slik den praktiseres i Alta-Kautokeino området. Hun har medvirket i et flertall CD inspillinger og har samarbeidet med musikere fra ulike kulturer rundt om i verden. Hennes musikalske reise har krysset mange grenser og tatt joiken til nye grensesprengende møter. Inga sier selv: ”Joiken utvikles når man møter andre musikere, spiller sammen med dem og eksperimenterer med ulike musikkstiler.” Inga, som tidligere har vært jounalist, er en av de fremste utøvere av den tradisjonelle joiken og samtidig den som har tatt joiken på nye moderen veier.

Váimmu ivnnit – Pattern of the Heart er en sammensmeltning av joik og world-music. Improvisasjoner og akseptans for åpne former karaktiserer denne CD. Inga og Patrick Shaw Iversen har lenge arbeidet tilsammen, og deler av dette samarbeidet er med i denne CD. En annen profil innen samisk musikk, Roger Ludvigsen, har vært en viktig kraft i produksjonen.

______________________________

Inga Juuso is one of the most prominent Sami artists today, not only as a soloist, but also with her involvement in numerous CD-productions throughout the years. She grew up with classical Sami yoik as it has been practised and performed in the Alta-Kautokeino region. In her collaboration with musicians from different cultures around the world, Inga has carried the yoik one step further. Her own musical journeys have resulted in a blend of expressions rooted in tradition, but at the same time representing a new direction. She herself has commented on this: ”The yoik evolves when meeting new musicians, working with them and mixing musical styles.” Inga’s own life has developed from working as a journalist into becoming one of the most outstanding artists and performers of traditional Sami music today.

In Patterns of the Heart the classical Sami yoik merges with contemporary world music. Improvisation and an open-mindedness for new forms characterize this CD. Inga and Patrick Shaw Iversen have worked together for several years, and part of this CD is a result of this collaboration. Roger Ludvigsen, another high­profile Sami musician, has also played an important role in the production of this CD.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,084 kg

Relaterte produkter