Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ima já Heli párnááh

Ima já Heli párnááh

kr 150,00

Beskrivelse

DATCD-74

“Ima já Heli párnááh”-skiärust vuot lávluh Siiri Angeli, Rauna Merkku, Sáárá Seipiharju, Pinja Krupula, Sofia Krupula,Ronnjá Nikula, Miro Turunen, Heli Aikio, Elina Kotikangas ja Jyri Hetta.

“Ima já Heli párnááh” skearrus fas loaiddastit Siiri Angeli, Rauna Merkku, Sáárá Seipiharju, Pinja Krupula, Sofia Krupula, Ronnjá Nikula, Miro Turunen, Heli Aikio, Elina Kotikangas ja Jyri Hetta.

Ima ađai Inger-Mari Aikio kuálmád párnáiskiäru “Ima mánážat” lavluid lává jurgâlâm nuorttâlâškielân Tiina Sanila-Aikio já anarâškielân Heli Aikio. Suoi lává stivrim lavluid ovdâl paddimijd ja paddimijn. Lavluid lii čáállám algâaalgâst tavesämikielân Inger-Mari Aikio ja Miro Mantere vuot lii nuottim, paddim lavluid já pyevtittâm puoh kulmâ skiäru. Miro meiddei čuojât skiärust oovtâst eres áámmátmusijkkârijguin.

CD:st láá 12 lavlud. Toh kieđâvuššeh maaŋgâlágánijd aašijd sierâ muusikšlaajâi pehti. Säänih muštâleh keppâ aašijn tegu čaasijn stujâmist, säpligpaarâst já ááhu pánnukááhuin. Ima ij kuittâg karve tuođâlâš aašijdgin já puáhtá oovdân maaŋgâ páárnán uápis tile, maht lii ko vanhimeh iäráneh teikkâ jis vaanhim juhá. Lavluin lii saahâ meiddei kivsedmist já kuávlukielâiäruin.

Lase tiäđuid finnee Imast, Inger-Mari Aikio tlf. +358 40 5961109, imaaikio@yahoo.com


Ima dahje Inger-Mari Aikio goalmmát mánáidskearru “Ima mánážat” lávlagiid lea jorgalan nuortalašgillii Tiina Sanila-Aikio ja anárašgillii Heli Aikio. Soai leaba maid bagadan lávluid ovdal báddemiid ja báddedettiin. Lávlagiid lea čállán álgoálggos davvisámegillii Inger-Mari Aikio ja Miro Mantere fas lea bidjan šuoŋaid, bádden lávlagiid ja buvttadan buot golbma skearru. Miro maid čuojaha skearrus ovttas eará ámmátmusihkkáriiguin.

CD:s leat 12 lávlaga. Dat gieđahallet máŋggalágan áššiid sierra musihkkašlájaid bokte. Sánit muitalit gehppes áššiin nugo čáziin stunžemis, sáhpánbáras ja áhku bánnogáhkuin. Ima ii goittot garvve duođalaš áššiidge ja buktá ovdan máŋgga mánnái oahpes dili, mo lea go váhnemat earránit dahje jus váhnen juhká. Lávlagiin lea sáhka maid givssideames ja suopmanerohusain.

Lasi dieđuid fidne Imas, Inger-Mari Aikio tlf. +358 40 5961109, imaaikio@yahoo.com

Relaterte produkter