Nigá / Anders Nils Eira

Nigá / Anders Nils Eira

Forfatter:Artist:

DATCD-32

© & ℗ 2001 DAT

Beskrivelse

Luohti lei lunddolaš oassi boazodoalluveagas ja gilážis Mázes, gos Mihkkala Jovnna Ánte Niillas lea bajásšaddan. Son lea vuoitán Sámi Grand Prix:s guokte jagi maŋŋálaga. “Nigá”, su vuosttaš CD:s, leat guoktenuppelot’ luođi maid ieš lea bidjan ja viđasii lea biddjon musihkka ja jienat, veahkkálagaid Johan Sara jr:in Mázes eret.

For Anders Nils Eira, som er vokst opp i en reindriftsfamilie i den samiske bygden Máze – Masi, har joik alltid vært en naturlig del av livet. På CDen joiker han tradisjonelle og egnekomponerte joiker. Fem av joikene er arrangert med musikk i samarbeide med Johan Sara jr.

Yoik from Kautokeino-area, Northern Norway. For Anders Nils Eira, who has his roots in a reindeerherding family in the village of Maze, the yoik is a natural part of life. He performs traditional yoik a-capella, except for five tracks which are arranged and mixed with music and sounds.

Relaterte produkter