Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Årddå / Harriet Nordlund

Årddå / Harriet Nordlund

Forfatter:Artist:
Varenummer: ISBN 978 82 90625 81 3 Kategori: Stikkord:

ISBN 978 82 90625 81 3
julevusámegiellaj / på lulesamiska

152 siiddu     NOK 195,-    © 2016 DAT

kr 195,00

Beskrivelse

ÅRDDÅ – Harriet Nordlund

Giehto álgon la Ibbá vihtta jage ja årru sijdatjin julevusáme bájken årddårabdan. Danna älla ietjá máná gå Sunná, stuoroabbás, valla sån manná skåvlån ja årru internáhtan Jåhkåmåhken, ja Ibbá de viertti stuvssit rádnaj ållessjattugij ja juhtusij siegen. Buoremusát lijkku biernatjivgatjijda ma li sijá huvson, stálpetjivga gis älla åvvånis nåv suohttasa. Ibbá dahká aj lijggeväráldav, subtsasväráldav gånnå máhttá idjalåtte tjavelga nanna nástij vuosstij háledit, ja rádnastallat Álujn ganijálmmugis, mij årru ednama sinna.

Valla garra oallevuohta Ippáv jåkså. Gietjajagágin la sunji aj muddo skåvllåj álgget ja internáhttaj årrut. De dal hähttu báktjasij, moare ja vuosstehágo baktu gávnnat gåk la láttij sebrudagán sábmen viessot, vuollegap viesádin. Valla Ibbá gierddá ja vájvij tjadá nannu, gieresvuohta äjgádijda Låddeäddnáj ja Sarvvaáhttjáj, ja Áddjáj ja Ánndarissaj suv jasskat. Sij li agev danna, nannusa.

Harriet Nordlund åni subttsasij álkket ja njuolgga tsuojgot stuodaårroj bäjvvásasj viessomav 50-lågo maŋŋegietjen. Oadtjop tjuovvot gå sláddjiji ja suojnniji, gå vuostájt suovastuhtti, gå káffavuosstá bánij gaskan gitjárt, gå ájagátten biktasijt bassi, ja Ippájn ja suv áhtjijn tjuktjebivdedijn njáhkat. Ibbá vuojn dárbaj tjuvtje såjijt háledittjat!

Harriet Nordlunda sjuggelis ja moatte bále alvos mánnávuohtasubtsas, mij la ietjas diedoj milta, tjáppagit tjielggi gieresvuodav sámij viessomvuohkáj, ja sámij lahkavuohtaj juhtusij ja luondo hárráj.

Årddå l girjje gájkka álldarijda; girjje mij duohtat ja ájnas gatjálvisájt båktå.

Karin Tuolja l jårggålam julevusámegiellaj ja Kerstin Hjertén la gåvåjt sárggum.

*  *  *

När berättelsen tar sin början är Ibbá fem år och bor med sin familj vid trädgränsen, årddå, i en liten by inom det lulesamiska området i Norrbotten. Här finns inga andra barn förutom storasyster Sunná, men hon går i skola och bor på internat i samhället, så Ibbá får söka sina lekkamrater bland de vuxna och bland djuren. Allra bäst tycker hon om de tre björnungarna som familjen tar hand om, vargarna är inte alls lika roliga att ha att göra med. Ibbá skapar sig också en parallellvärld, en fantasivärld där det är möjligt att uppkrupen på en ugglas rygg flyga mot stjärnorna och att bli vän med Álu från ganijfolket som bor i underjorden.

Men den bistra verkligheten hinner ifatt Ibbá. När hon fyller sju år är det dags också för henne att börja skolan och bo på internat. Nu får hon i smärta, vrede och uppror lära sig vad det innebär att vara same i det storsvenska samhället, att vara en andra klassens medborgare. Men Ibbá uthärdar och går stärkt genom svårigheterna, hon vilar tryggt på kärleken till sina föräldrar, Fågelmamman och Älgpappa, och farfar, Áddjá. De finns alltid där, orubbliga.

Harriet Nordlund berättar enkelt och okonstlat i korta kapitel också om det dagliga livet för en småbrukarfamilj i slutet på 50-talet. Vi får vara med när höet slås och skohöet samlas in och buntas, när ostarna röks, när kaffeosten gnisslar mellan tänderna, när kläderna tvättas vid kallkällan; vi får smyga med Ibbá och hennes pappa på tjäderjakt – Ibbá behöver ju tjäderns vingar för att kunna flyga!

Harriet Nordlunds fantasifulla och många gånger dramatiska barndomsskildring, som bygger på hennes egna erfarenheter, är en vacker kärleksförklaring till det samiska levnadssättet och till samernas självklara närhet till djurlivet och naturen.

Årddå – vid trädgränsen är en bok för alla åldrar; det är en bok som berör och som ställer viktiga frågor.

Boken är illustrerad av Kerstin Hjertén och Karin Tuolja har översatt boken till lulesamiska.

På svenska Årddå – vid trädgränsen / Harriet Nordlund

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,498 kg

Relaterte produkter