Reindriftssamer – Boazodoallosámit / Øyvind Ravna

Reindriftssamer – Boazodoallosámit / Øyvind Ravna

Forfatter:Artist:
Varenummer: ISBN 978 82 90625 57 8 Kategori: Stikkord:

Fire århundrer og åtte årstider med Varangersiidaene – Njeallje jahkečuođi ja gávcci jagiáiggi Várjjátsiiddaiguin

ISBN 978 82 90625 57 8
232 s., tekst på norsk og nordsamisk, gjennomillustrert / teaksta sihke davvisáme- ja dárogillii, valjit govat
NOK 285,-
© 2007 DAT

kr 285,00

Beskrivelse

I Reindriftssamer møter vi den nomadiske rein­driften i Finnmark, slik den har foregått i år­hundrer. Historien fortelles gjennom Márroš­­siida i Varanger, oppkalt etter reineier Anders A. Smuk.

Boka omhandler både historie og nåtid. En his­torie som fikk en dramatisk vending da gren­sen mot Russland og Finland ble stengt og flyttingen mellom Fiskerhalvøya, Enaresjøen og Varangerneset måtte opphøre. Forfatteren går tilbake til gamle fortegnelser over Varangers fjell­samer og beskriver hvordan menneskene har an­vendt områdene til reindrift frem til idag.

I nåtiden følger vi reindriftsfolket i Varanger gjen­nom de åtte årstidene, fra kalvene blir født i mai, via merking, slakting og skilling, til vinterbeitene hvor de igjen legger ut på flytting neste vår. Boka gir således også et helhetlig bilde av den moderne reindriften slik den i dag drives med moderne teknologi, tilpasset samtiden, men fort­satt i pakt med naturen og tradisjonene. Gjennom unike fotografier og levende tekst vil leseren få et innblikk i reindriften, slik den har vært drevet gjennom historien og slik den fortsatt drives i dag – som en viktig del av den samiske kulturen.

Øyvind Ravna er dokumentarforfatter, fotograf og fors­ker fra Deatnu-Tana i Finnmark. Han har tidligere skrevet sju bøker og vært med på å lage flere dokumentarfilmer. De seneste bøkene og filmene henter sine temaer hos urfolk i det russiske nordområdet.
Øyvind Ravna er cand. agric. fra Norges Landbruks­høgskole og har også studert samisk kulturfag ved Universitetet i Tromsø. Han er idag ansatt ved Det juridiske fakultet i Tromsø hvor han arbeider med en doktors­gradavhandling om reindriftsrett.

______________________________

Boazodoallosámit girjjis oahpásmuvvat Finn­márkku johtti boazodoaluin nu mo dat lea leamaš jahkečuđiid mielde. Dás muitaluvvo Várjjaga Márroš-siidda birra, mii nu gohčo­duvvo bádjeolbmá Anders A. Smuk maŋis.

Girjjis muitaluvvo sihke dološáiggis ja dálá­áig­gis. Stuorra rievdadusat čuhce boazo­dollui go Ruošša ja Suoma rájit giddejuvvojedje iige lean šat vejolaš johtit Giehkirnjárgga, Anár­jávrri ja Várjjatnjárgga gaska. Girječálli lea geahčadan boares čállosiid Várjjaga boazosámiid birra ja muitala mo olbmot leat geavahan eatnamiid boazodollui otná beaivvi rádjai.

Dálááiggis čuovvut bádjeolbmuid gávcci jagi­áiggi mielde, dan rájes go áldu njoallu miesi miessemánus, ja go merkot, njuovadit, rátket dálvesiiddaide ja dasságo fas johttájit giđđat. Girjjis oahpásmuvvat árbevirolaš boazodollui nugo otne jođihuvvo ođđaáigásaš tekno­logiijan, heivehuvvon áiggi ja luonddu ektui. Erenoamáš govat ja ealli čálus govvidit mii boazodoallu lea, nugo lea áiggiid čađa jođihuvvon ja nugo ain otne jođihuvvo – deŧálaš oassin sámi kultuvrras.

Øyvind Ravna, Elle Pier Piera Uvllá Øyvind, lea doku­mentára­čálli, govvejeaddji ja dutki Deanus Finn­márkkus eret. Son lea čállán čieža girj­ji ja leamaš mielde ráhkadit máŋga dokumentárafilmma. Filmmat ja maŋemus girjjit čájehit ruošša davvi­guovllu eamiálbmogiid dili.
Øyvind Ravna lea cand. agric oahpu váldán Norgga Eanandoalloallaskuvllas (NLH – dál UBM). Son lea maiddái loh­kan sámi kultur­fága Romssa universiteh­tas. Ravna bargá dál Romssa ­universitehta juridihkalaš fakultehtas doavt­tir­gráda­dutkosiin boazodoallo­rievtti birra.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1,316 kg
Dimensjoner 23,5 × 26,5 cm

Relaterte produkter