Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ritni – Frost / Johan Anders Bær & Dronefolk

Ritni – Frost / Johan Anders Bær & Dronefolk

Johan Anders Bær   juoigan / vocal
Dronefolk:   Georg Buljo   el. gitárat, skálánat, synths / electric guitars, percussion and synths
Tom Rudi Torjussen   rumbbut ja skálánat /drums and percussion

DATCD-73   170 NOK   © & ℗ 2016 DAT

 

kr 150,00

Beskrivelse

1   Ritni (Frost)
2   Skomáhkár Ánde (Ánde the Shoemaker)
3   Čalbmeravkaleames (In the Blink of an Eye)
4   Ann-Irene
5   Molleš Piera Simen
6   Máhkarávju
7   Eallin (The Life)
8   Beakkálmas (The Famous One)
9   Máret Ánne
10 Sárgona Mona

*   *   *   *   *

NJUOVŽILIS JUOIGAN – BEAKTILIS JA STULLÁS MUSIHKA
Juoigi Johan Anders Bær ja duo Dronefolk (Georg Buljo ja Tom Rudi Torjussen) leat dál válbmen ođđa CD Ritni (Frost).
Bær lea dahkan ođđa luđiid árbevirolaš vuogi mielde, ja Dronefolk, Buljo ja Torjussen, herveba luđiid modearna ja šuoŋalaš musihkain.
Luohti lea guovddážis ja musihka guoradallá ja spiehkastallá iežas bálgáid. Muhtumin manná roots / folks guvlui, minimalisttalaš rockii dahje elektronihkkii ja earát fas stullás Americana gos vuhtto sáttoeatnanbluesa.
Muhtun bihtát leat eanet ambient, jaskadit musihkka guvlui, muhto čuovvu Bæra beaktilis ja šuoŋalaš juoigama.
Buvttadeaddji lea Georg Buljo gii maid buvttadii Juhán Ándde ovddit CD “DATCD-56 Verdde” 2010, ja sudno lassin lea dán háve Tom Rudi Torjussen.
Bær ja Dronefolk leat čuojahan moanat konsearttaid dáid maŋemus jagiid ja ovttasbargu lea dađis mielde láddan dassážii go dál lei áigi almmuhit CD. Musihkka lea báddejuvvon Buljo studios Duippidit. “Mii leat bádden eanaš “live“ ja geahččalan doalahit lihkkis, roavva vuogi ja lunddolaš njuovžilvuođa” dadjá Buljo.
Johan Anders Bær lea 1992 rájes almmuhan máŋga CD, sihke okto ja ovttas Áillohaččain.
Dronefolk’as lea movttegis ja loktes vuohki. Soai čuojaheaba liikká bures rockclub:in go dáiddagalleriijain ja loaktiba seamma bures festiválain go musihkka studiolaboratorias.
*   *   *   *   *
MELODISKE JOIKER – LEDSAGET AV ENERGISK, ELEGANT OG LEKEN MUSIKK
Joikeren Johan Anders Bær og duoen Dronefolk, Georg Buljo og Tom Rudi Torjussen, er klar med albumet ”Ritni” (”Frost”).
Bær har komponert nye joiker i tradisjonell form, mens Dronefolk, Buljo og Torjussen, gir de musikalske urformene et moderne og velklingende bakteppe.
Joiken er alltid i sentrum men musikken går også selvstendige veier. Noe peker i retning roots / folk, minimalistisk rock eller elektronika mens annet er leken Americana ispedd afrikanske ørkenblues influenser.
På noen spor er grunnlaget mer ambient men holder fokus på Bærs energiske og melodiske joik.
Produsent er Georg Buljo som også var produsent for Bærs soloalbum ”DATCD-56 Verdde” (2010) men denne gangen har de valgt å involvere også Tom Rudi Torjussen i prosjektet.
Bær & Dronefolk har gjort flere konserter de siste par årene og har langsomt utviklet et samarbeid som endelig var modent for plateutgivelse. Albumet er spilt inn i Georg Buljos studio Duippidit: ”Vi har spilt inn mest mulig ”live” og forsøkt å beholde et bevegelig, rått driv og en så naturlig flyt som mulig”, sier Buljo om prosessen.
Johan Anders Bær har siden 1992 gitt ut flere album, både solo og sammen med Nils-Aslak Valkeapää.
Dronefolk har en humørfylt, avslappende stil. De spiller like gjerne på rockeklubber som i kunstgallerier og trives like godt på festival som i det musikalske studiolaboratoriet.
*   *   *   *   *
MELODIUS YOIKS ACCOMPANIED BY ENERGIC, ELEGANT, JOYFUL MUSIC
The yoik chanter Johan Anders Bær and the duo Dronefolk are presenting their new album Ritni / Frost.
Bær has composed new yoiks in traditional Sami way while Dronefolk, Buljo and Torjussen, give the ancient music form a modern and melodious backing.
The yoik is always central while the music is exploring different paths. Some directions point towards roots / folks, minimalistic rock or electronica while some hint at playful Americana with a touch of influences from African desert blues.
Several tracks are more ambient but keep focus on Bær’s vital and melodious yoik chanting.
Georg Buljo also produced Bær’s former solo album DATCD56 Verdde / Guest Friend (2010) but this time they have also invited Torjussen to join the project.
Bær and Dronefolk have given several concerts the last couple of years and and slowly developed a collaboration that finally ended in an album. It is recorded at Buljo’s studio Duippidit. “We have tried to the largest extent to do live recordings to keep a drifting and rough natural expression”, says Buljo.
Since 1992 Johan Anders Bær has released several albums, both solo and in collaboration with Nils-Aslak Valkeapää.
Dronefolk has a relaxed and humorous style. They play just as well rock clubs as in art galleries and enjoys being in a festival as much as in the music studio laboratory.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,049 kg

Relaterte produkter