Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sámeeatnama jienat / Vuokko Hirvonen

Sámeeatnama jienat / Vuokko Hirvonen

Forfatter:Artist: ,
Varenummer: ISBN 978 82 90625 35 6 Kategori: Stikkord:

Sápmelaš nissona bálggis girječállin

ISBN 8290625359 978 82 90625 35 6
252 s., davvisámegillii/på nordsamisk
Olggošgovva: Britta Marakatt-Labba
NOK 110,-
© 1999 DAT

kr 110,00

Beskrivelse

Sápmelaš nissoniid girjjálašvuođa historjá lea vádjit čuohti jagi guhk­kosaš, dasgo vuosttaš nissona čállin duodji, Elsa Laula pamfleahtta Inför lif eller död, almmustuvai jagi 1904. Čáppa­girjjálaš­vuohta beasai dattege almmolaččat oidnosii easka 1970-logu álgogeahčen.

Vuokko Hirvonen Sámeeatnama jienat lea vuosttaš dutkamus, mii čielggada Norggas, Ruoŧas ja Suomas ássiid sámenissoniid čállima ja girjjálašvuođa historjjá gárggideami. Seammas dat lea vuosttaš sámegillii čállon nákkosgirji. Dutkamusas leat mielde 40 Davviriikkain ássi sápmelaš nissončálli, geat leat juhkkojuvvon njeal­je sohkabulvii: máttaráhkuide, áhkuide, etniide ja nieiddaide.

Girji heive erenoamážit universitehtaid ja allaskuvllaid sáme­girjjálaš­vuođa oahppogirjin, muhto maiddái sámegiela ja servodat­suorggi oahpahussii. Dat lea vel buorre sidjiide, geat háliidit diehtit eambbo sámi nissoniid čállin girjjálašvuođas.

Vuokko Hirvonen nákkosgirji lea doavttirdási dutkamus sámi girjjá­laš­vuođas.

______________________________

Samiske kvinners litteraturhistorie er nærmere hundre år. Den første skriften av en samisk kvinne, Elsa Laulas pamflett Inför lif eller död, ble publisert 1904. Skjønnlitteraturen derimot ble først synlig i begynnelsen av 1970-tallet.

Vuokko Hirvonens Sámeeatnama jienat er det første forsk­nings­arbeidet, som kartlegger fremveksten av samiske kvinners forfatterskap og litteratur historie i Norge, Sverige og Finland. Samtidig er det den første doktorsavhandling skrevet på samisk. Med i avhandlingen er 40 samiske kvinner bosatt i Norden som er inndelt i fire slektsledd: oldemors-, bestemors-, mors- og dattergenerasjonen.

Boken passer som lærebok i samisk litteratur på univer­sitet og høgskoler, samt i samisk språk og samfunns­fag. Den kan med fordel anvendes av den som vil vite mer om samiske kvinners forfatterskap.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,575 kg

Relaterte produkter