Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ii mihkkege leat / Rose-Marie Huuva

Ii mihkkege leat / Rose-Marie Huuva

Forfatter:Artist:
Varenummer: ISBN 978 82 90625 53 0 Kategori: Stikkord:

ISBN 82 90625 53 7 / 978 82 90625 53 0
192 siiddu/sider, NOK 95,-
© 2006 DAT

kr 95,00

Beskrivelse

Dát lea RMH nuppát diktagirji. Dán háve son čállá áššiid ja beliid eallimis, mat sáhttet leat lossadat vásihit ja guoddit, muhto seammás maid addet ođđa jurdagiid ja oainnuid go eallin bisána dahje rievdá. Son govvida ea.ea. boares olbmo jurdagiid go šaddá eará olbmuid háldui ja dikšui, nuorra olbmo iežassoardima go ii šat nagot eallit, mo jugešvuohta ja gárrenmirkkogeavaheapmi čuohcá lágas vehkii ja váhnen-máná oktavuođa go eaba oro seamma sajis. Muhto ii son čále dušše eallima váivves beliid. Dás lea maid mátkkit, mátki nuppe beallái máilmmi, deaivvadeapmái ja ráhkisvuhtii mii lávke giella- ja kultuvrarájiid nuppebeallái.

Rose-Marie Huuva lea ovdal almmuhan diktagirjji Galbma rádná (DAT 1999), mii lei evttohuvvon Davviriikkaid girjjálašvuođa bálkkášupmái 2001. Rose-Marie lea dáiddačeahppi, riegádan Rensjönas Gironis, ja lea hárjánan dovdduid dahkat dáidan ja dál bordá sániid deaivilis diktagovvan.

Mon lean Rose-Marie Huuva, eadni, mátkkálaš, govvadáiddar ja sátneduojár. Njuohčanjávrri lullegeažis mon riegádin, otne mon lean fas orron Gironii. Mon lean eallán duhát jagi, nu olu lea rievdan mu áiggis. Áigi mii ii šat gávdno go nieguin ja muittuid čiegáin. Dáhpáhusaid maid mon áiccan lagas birrasis ja guhkibus, geahččalan govvidit sániiguin ja govvagielain. Mon lávllodan go borddán mátkelávkkan, mu bargu lea nu máŋggalágán inge mon álo dieđe gosa dat mu doalvu.

______________________________

Dette er RMHs andre diktsamling. Denne gang skriver hun om forandringer i livet som kan være tunge og vanskelig å bære, samtidig som opplevelsen kan gi innsikt og nye tanker om livet når det stanser eller endres. Hun skildrer eldre menneskers tanker når de blir til pleieobjekt under andres oppsyn, ungdom som ikke orker lengre og tar sitt liv, hvordan alkohol- og rusmisbruk drabber de nære og mor-barn forhold når de ikke bor på samme sted. Hun skriver ikke bare om livets skyggesider. Hun pakker og reiser, til andre verdensdeler, til møter og kjærlighet som overskrider språk- og kulturgrenser.

Rose-Marie har tidligere gitt ut diktsamlingen Galbma rádná (DAT 1999) på nordsamisk og i svensk oversettelse Kall kamrat. Boken ble nominert til Nordisk råds litteraturpris i 2001. Hun er etablert kunstner, født i Rensjøn i Kiruna kommune. Som kunstner med erfaring i å visualisere tegner hun sine tanker i sterke poetiske bilder.

Jeg er Rose-Marie Huuva, mor, reisende, billedkunstner og skrivende. Jeg ble født i sørenden av Njuohcanjavri, og idag er jeg igjen bosatt i Kiruna. Jeg har levd i tusen år, så store har forandringene i min tid vært. En tid som ikke lenger er og bare finnes i drømmer og minnenes gjømsler. Med ord og billedspråk forsøker jeg å beskrive ting jeg oppdager i min nærhet og lengre borte. Jeg synger mens jeg pakker min reisesekk, mitt arbeide er så ymse og jeg vet ikke alltid hvor det fører meg.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,450 kg