Överskrida gränser / Lars Wilhelm Svonni

Överskrida gränser / Lars Wilhelm Svonni

Forfatter:Artist:
Varenummer: ISBN 978 82 90625 51 6 Kategori: Stikkord:

ISBN 82 90625 51 0 / 978 82 90625 51 6
399 siiddu/sider, romána ruoŧagillii / roman på svenska
© 2005 DAT, NOK 110,-

kr 110,00

Beskrivelse

”De sista timmarna hade känts långa, men nu tickade sekunderna. De hade sin fjärrutlösningsanläggning 340 meter från sprängladdningen. Enligt Joer, eller snarare Martin Jonsson var utlösaren i god kontakt med sprängladdningens mottagare. De hade valt platsen för fjärrutlösningen för mer än tre år sedan. Ove Nielk och Rebes Mornat hade upplevt att det var Martin Jonsson som var experten, men han hade hela tiden sagt att han hade lärt sig allt av Joer. ”
. . . . . .
”Klockan är 23.15, här är ekoredaktionen med en extrainsatt sändning om dammkatastrofen i norra Sverige. Det står nu helt klart att dammkatastrofen vid Siiddasjávri cirka en kvart före elva är ett sprängattentat av okända gärningsmän. Tio minuter senare sprängdes även Sattisjávridammen. Vattenmassorna från Sattisjávri strömmar nu fritt mot sjön Langas, som ligger direkt nedanför Suorvadammens turbiner. Polisen i Gällivare uppger att Vattenkraft har öppnat samtliga dammluckor från Porjus och nedåt mot kusten. …”

Lars Wilhelm Svonni, f. 1946, är uppvuxen i Rautas, väster om Kiruna.
Intresset för samisk rättshistoria inspirerade honom att skriva spänningsromanen, Överskrida gränser, som är hans debutroman.
Han är en känd profil i det samiska samhället genom sitt engagemang i samiska rättsfrågor och har varit Sametingsledamot 1993-2001, där han haft uppdrag både som styrelseledamot och som tingets ordförande.

Boken finns också på nordsamiska Rihkkut rájiid, DAT 2006.

______________________________

”Diibmu lea dal 23.15 ja dá lea ekodoaimmahus liigeođassáddagiin buođđoroasu birra Davvi-Ruotas. Dál lea čielgan ahte amas vearredahkkit leat bávkalan Siiddasjávrri buođu kvártta váile oktanuppelogis. Logi minuvtta maŋŋelis bávkaluvvui maid Sáttisjávrebuođđu. Sáttisjávrri čáhci golgá dál Langasjávrái mii lea jur Suorvábuođu turbiinnaid vuollelis. Jiellevári bolesat dieđihit ahte Vattenkraft lea rahpan buot buođuid Borjjusa rájis gitta mearragáddái.” …

Gelddolaš romána ruoŧagillii go Juleveanu čáhcebuođut bávkaluvvojit. Čálli Lars Wilhelm Svonni lea eret Rávddásis, Gironis. Son lea oahpis sámeservvodagas e.e. go lea leamaš Sámediggeáirras 1993-2001.

Girji gávdno maiddái davvisámegillii Rihkkut rájiid, DAT 2006.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,7 kg

Relaterte produkter