Suga suga su / Elisabeth Utsi Gaup

Varenummer: ISBN 978 82 90625 72 1 Kategori: Stikkord:

195 NOK

  • Girjji / cd namma - Bok / cd tittel - Book / cd title + lohku / antall / quantity:

Beskrivelse

Beskrivelse

Suga suga su stoahká, hoahká ja lávlu. Máidnasat, sátnevádjasat, diiddat, leaikkastanvuogit ja stohkosat sáhttet leahkit veahkkin go musihkain bargá. Daiguin manná láhččit vuoiŋŋa mii heive musihkkii ja dainna vugiin leat dovddut mielde.

Nuohtat leat álkit ja ovttageardánat vai mii nákcet álggus dramatiseret jienaiguin ja lihkastagaiguin, atnit ritmmaid ja vel čuojahit šuokŋačuojanasaiguin, njurgganasain, gitárain dahje piánoin.

Girjji heive geavahit sihke ruovttus, mánáidgárddis, skuvllas ja muđui go háliida nannet árbevirolaš máhtu ja sámegiela.

Buorre doarjjan lea vel Suga suga su CD, mas lea oassi girjji lávlagiin.

Suga suga su almmuhuvvui vuosttas háve 1989:s. Dál leat veahá ođasmahttán girjji sisdoalu ja ráhkadahttán ođđa ivdnegovvosiid. Girjji eatnat prentosat muitalit, ahte Suga leamaš ja lea ain dehálaš oahpponeavvu oahpistit mánáid musihkalaš máilbmái.

*   *   *

Suga, suga su leker, rimer og synger. Eventyr, ordtak, jærtegn, skøy og lek kan være fine måter å nærme seg sang og musikk samt fremme følelsen for musikk.

Notene er gjort lettfattelige og enkle for at man skal kunne dramatisere med stemme, lyd, bevegelse, anvende rytme og spille med ulike instrumenter, fløyte, gitar eller piano.

Boken passer både hjemme, i barnehagen, skole og ellers når man vil styrke samisk språk og tradisjonskunnskap.

Til boken finnes også Suga suga su CD-en hvor en del av sangene i boken er innspilte.

Suga suga su ble første gang utgitt 1989. I den nye utgaven er boken fornyet, litt revidert samt fått nye fargebilder. Bokens mange opplag bekrefter at Suga har vært, og er, et viktig læremiddel når ‑barn innføres i musikkens verden.

Nuvttá oahpponeavvu vuođđoskuvllaide ja mánáidgárddiide Norggas. Diŋgojeaddji máksá páhkken- ja sáddengoluid.

Boka er tilgjengelig vederlagsfritt for grunnskoler og barnehager i Norge etter ordningen om gratis læremidler som Sametinget har etablert.

I bestillingen oppgis antall elever som får undervisning i samisk.

Mottaker dekker kostnadene for ekspedisjon og frakt. Bestilling sendes til DAT med e-post.

Bestill boken i bestillingsskjema eller send e-post til / Dingo girjji diŋgonskoviin dahje sádde e-poastta / Order the book from: dat@dat.net

ISBN 9788290625721
87 siiddu/s., davvisámegillii/på nordsamisk    195 NOK
Govat/Illustrasjoner: Ánne-Márge N Päiviö
© 2013 DAT

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.393 kg