Ilmmiid gaskkas – jietnagirji / Máret Ánne Sara

Ilmmiid gaskkas – jietnagirji / Máret Ánne Sara

Forfatter:Artist:
Varenummer: ISBN 978 82 90625 77 6 Kategori: Stikkord: Forfatter:Artist:

Ilmmiid gaskkas

DATCD-66, ISBN 978 82 90625 77 6
4 cd + 1 cd mp3, 4 dii./tim. 33 min.
Lohkki: Máret Ánne Sara
Romána sámegillii / Roman på samisk
150 nok

 

kr 150,00

Beskrivelse

Ilmmiid gaskkas lea nuoraidromána boazosáminuoraid Sánne ja Lemme birra.

Viellja, Lemme, ráhkista mohtorcrossa ja illuda ođđa crossavuodjinšilljui. Sánne deaivá gávpogis muhtin seahkánan olbmuin gii sutnje hoahká juoga ”neavrri máná” birra.

Ruovttus áhčči suhttá issorasat go šaddá sáhka dan ođđa crossašilju birra mii bilistivčče buriid guohtoneatnamiid. Lemme jávkkiha olggos ja Sánne čuovvula.

Oappážagat jávkaba ilmma luotta haga ja moraš ja ohcaleapmi ruovttus lea stuoris. Buohkat báhcet imaštallat mii lea dáhpáhuvvan. Dušše crossasihkkel gávdno álggahuvvon crossabána lahka.

Ilmmiid gaskkas jietnagirjjis vásihat čilgetmeahttun dáhpáhusaid ja surgadis vásáhusaid imašlaš máilmmis.

Girječálli ieš lohká jietnagirjji Ilmmiid gaskkas. Dat lea girjin almmuhuvvon 2013 ja lea vuosttaš girji gelddolaš fantasy ráiddus. Nubbe girji Doaresbealde doali almmuhuvvui 2014.

______________________________

Ilmmiid gaskkas er en ungdomsroman om søsknene Sanne og Lemme som lever i en reindriftsfamilie.
Broren Lemme som elsker motocross gleder seg til den nye crossbanen. Inne i byen, har søsteren Sanne møtt en forvirret person som bablet noe uforståelig om ”djevelens unge”.
Etter farens raseriutbrudd ved middagsbordet om beiteland som blir ødelagt av den nye motocrossbanen stikker Lemme av i sinne. Sanne blir med.
Søsknene blir sporløst borte og hjemme er sorgen og fortvilelsen stor. Hvor har de blitt av og hva er det som har skjedd. Bare crossykkelen blir funnet ved den påbegynte nye crossbanen.
I Ilmmiid gaskkas går vi inn i uforklarlige hendelser med redselsfulle opplevelser i en hinsidig verden.
Lydboken Ilmmiid gaskkas er lest av forfatteren selv, som er hennes debutbok fra 2013. Boken er første del i en dramatisk og spennende fantasy fortelling, fortsettelsen, del to, Doaresbealde doali er utgitt som bok 2014.
Máret Ánne er kunstner, journalist og forfatter som har vokst opp i reindrifta og bor nå i Guovdageaidnu.

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,159 kg